Regulamin

REGULAMIN

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL
– World Championships In 10 Dances
– Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world)
Polskie Towarzystwo Taneczne, WDC AL
Radom, 25-26 września 2021

1. CELEM FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL JEST :
a) Wyłonienie mistrzów i wicemistrzów świata w 10 tańcach WDC AL na 2021 rok.
b) Wyłonienie międzynarodowych zwycięzców Pucharu, 2-ch i 3-ch miejsc Pucharu Polski PTT (Polish Cup) w tańcach standardowych i latynoamerykańskich na rok 2021.
c) Popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. ORGANIZATORZY FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL:
Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Centrum Tańca Monika i Roman Pawelec w Radomiu

3. TERMIN I MIEJSCE FESTUWALU :
25 i 26 września 2021 r. (sobota, niedziela)
Hala Sportowa MOSiR w Radomiu ul. Gabriela Narutowicza

4. FREEDOM DANCE FESTIVAL ZOSTANIE ROZEGRANY ZG. Z PRZEPISAMI WDC AL
o kategorii decyduje data urodzenia starszego z partnerów, obowiązują stroje zgodnie z przepisami WDC.
Uwaga !
Do Rankingu PTT oraz wymaganych kwalifikacji par do Mistrzostw Polski stosuje się zasadę udziału w turnieju z Przepisami STT PTT, tzn. o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia starszego z partnerów.

5. Skład Komisji Sędziowskiej zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 22 września 2021
Opłata startowa płatna na konto do 22 września:
Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli, Seniorzy – 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 60 zł od osoby za jeden punkt programu

Opłatę startową można również uregulować przed turniejem przy rejestracji:
Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli- 120 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 75 zł od osoby za jeden punkt programu

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST PARA

7. Bilety wstępu:
a) całodniowy: 40 złotych
b) stoliki (ilość miejsc ograniczona): 100 złotych
Informacja i rezerwacja stolików:
ROMAN PAWELEC, email: pawelecroman@gimail.com
Tel. +48 601 280 490

8. World Championships 10 Dances:
Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, otrzymują tytuły odpowiednio:
Zdobywców Mistrzów Świata oraz Wicemistrzów Świata WDC AL 2021

9. Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world):
Pary finałowe Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world) otrzymują nagrody finansowe o łącznej wartości 4200 Euro !!!

Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli:
STANDARD
I miejsce 600 Euro
II miejsce 500 Euro
III miejsce 400 Euro
IV miejsce 300 Euro
V miejsce 200 Euro
VI miejsce 100 Euro

LATIN
I miejsce 600 Euro
II miejsce 500 Euro
III miejsce 400 Euro
IV miejsce 300 Euro
V miejsce 200 Euro
VI miejsce 100 Euro

10. W czasie Festiwalu działają :
Sędzia Główny
Komisja Sędziowska punktująca
Komisja Skrutacyjna
Kierownik Festiwalu
Biuro Festiwalu
Opieka Medyczna

11. Filmowanie Festiwalu jest dozwolone bez opłaty.
Pary zgłaszające swój udział w Festiwalu wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

12. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Festiwalu w porozumieniu z Kierownikiem Festiwalu

13. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Festiwalu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu Kierownikiem

15. Pozostałe informacje:
Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół
obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
wymiary parkietu: 26m x 14m

16. Organizatorzy Festiwalu:

Roman Pawelec; mail pawelecroman@gmail.com tel 601 280 490

Koordynator Festiwalu z ramienia PTT:
Janusz Biały mail: jbski@wp.pl tel. 791 826 432