Regulamin

REGULAMIN

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL
– World Championships In 10 Dances
– World Cup Ballroom and Latin
Polskie Towarzystwo Taneczne, WDC AL
Radom, 21-22 września 2019

1. CELEM MISTRZOSTW ŚWIATA JEST :
Wyłonienie mistrzów i wicemistrzów w 10 tańcach WDC AL na 2018 rok
popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. ORGANIZATORZY FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL:
Polskie Towarzystwo Taneczne
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Centrum Tańca Monika i Roman Pawelec w Radomiu

3. TERMIN I MIEJSCE FESTUWALU :
21 i 22 września 2019 r. (sobota, niedziela)
Hala Sportowa MOSiR w Radomiu ul. Gabriela Narutowicza

4. FREEDOM DANCE FESTIVAL ZOSTANIE ROZEGRANY ZG. Z PRZEPISAMI WDC AL
o kategorii decyduje data urodzenia starszego z partnerów, obowiązują stroje zgodnie z przepisami WDC.
W turniejach punktowych stosuje się przepisy STT PTT.
Uwaga !
Do Rankingu PTT zalicza się wyniki par w kategoriach wiekowych stosowanych w przepisach STT PTT, tzn. zgodnie z rokiem urodzenia starszego z partnerów.

5. Skład Komisji Sędziowskiej zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

a. World Championships In 10 Dances:
Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 18 WRZEŚNIA 2019
Opłata startowa płatna przy rejestracji na turnieju: Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli, Seniorzy – 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Opłata startowa: Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 60 zł od osoby za jeden punkt programu

b. World Cup Ballroom and Latin
Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 18 września 2019
Opłata startowa płatna przy rejestracji na turnieju:
Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II 60 zł od osoby za jeden punkt programu

c. Rising Stars

Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 18 września 2019
Opłata startowa płatna przy rejestracji na turnieju: 100 zł
W turnieju Rising Stars mogą uczestniczyć pary, które nie tańczyły finału World Cup Ballroom and Latin

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST PARA.

7. Bilety wstępu:
a) całodniowy: 30 złotych
b) stoliki (ilość miejsc ograniczona): 100 złotych
Informacja i rezerwacja stolików:
ROMAN PAWELEC, email:pawelecroman@gimail.com
Tel. +48 601 280 490

8.Tytuły zdobywców World Championships 10 Dances:
Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, otrzymują tytuły odpowiednio:
Zdobywców Mistrzów Świata oraz Wicemistrzów Świata WDC AL 2019

9. Nagrody :
Pary finałowe Amator Open Ballroom i Amator Open Latin otrzymują nagrody finansowe o łącznej wartości 6600 Euro !!!
Finałowe pary WC oraz Festiwalu Tańca Radom 2019 medale, puchary oraz upominki.

Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli :
STANDARD
I miejsce 1000 Euro
II miejsce 800 Euro
III miejsce 600 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro

LATIN
I miejsce 1000 Euro
II miejsce 800 Euro
III miejsce 600 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro

10. W czasie Festiwalu działają :
Sędzia Główny
Komisja Sędziowska punktująca
Komisja Skrutacyjna
Kierownik Festiwalu
Biuro Festiwalu
Opieka Medyczna

11. Filmowanie Festiwalu jest dozwolone bez opłaty.
Pary zgłaszające swój udział w Festiwalu wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

12. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Festiwalu w porozumieniu z Kierownikiem Festiwalu

13. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Festiwalu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu Kierownikiem

15. Pozostałe informacje:
Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół
obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
wymiary parkietu: 26m x 14m

16. Organizatorzy Festiwalu:

Roman Pawelec; mail pawelecroman@gmail.com tel 601 280 490

Koordynator Festiwalu z ramienia PTT:
Janusz Biały mail: jbski@wp.pl tel. 791 826 432

Konsultant kontaktów zagranicznych:
Tomasz Reindl mail: treindl@wp.pl tel. 501 053 678