Regulamin

REGULAMIN
FREEDOM DANCE FESTIVAL
– Polish Cup Ballroom and Latin PTT (Open to the World)
– 10 Dance Championships
– Turniej premium
Radom, 17-18 września 2022
1. CELEM FREEDOM DANCE FESTIVAL JEST :
a) Wyłonienie mistrzów i wicemistrzów 10 Dance Championships (Open to the World) na
2022 rok.
b) Wyłonienie zwycięzców, zdobywców 2-ch i 3-ch miejsc Międzynarodowego Pucharu
Polski PTT – Polish Cup PTT w tańcach standardowych i latynoamerykańskich na rok 2022.
c) Popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.
2. ORGANIZATORZY FREEDOM DANCE FESTIVAL:
– Centrum Tańca Monika i Roman Pawelec w Radomiu
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
– Polskie Towarzystwo Taneczne
– Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego
3. TERMIN I MIEJSCE FESTUWALU :
17 i 18 września 2022r. (sobota, niedziela)
Radomskie Centrum Sportu ul. Struga 63
4. RADOM FREEDOM DANCE FESTIVAL ZOSTANIE ROZEGRANY ZG. Z
PRZEPISAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO
– turnieje w klasach wg Przepisów premium PTT
– Polish Cup wg przepisów WDC*
– 10 Dance Championships wg przepisów WDC*

* o kategorii wiekowej decyduje data urodzenia starszego z partnerów, obowiązują stroje
zgodnie z przepisami WDC.

Uwaga !
Do Rankingu PTT oraz wymaganych kwalifikacji par do Mistrzostw Polski stosuje się zasadę
udziału w turnieju z Przepisami STT PTT, tzn. o przynależności do kategorii decyduje rok
urodzenia starszego z partnerów.
5. Skład Komisji Sędziowskiej zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem
zgłoszeń – do 12 września 2022
Opłata startowa płatna na konto do 12 września:

Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli – 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 60 zł od osoby za jeden punkt programu
W turnieju premium opłata ze jeden punkt programu wynosi 50 zł
Opłatę startową można również uregulować przed turniejem przy rejestracji:
Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli- 130 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 80 zł od osoby za jeden punkt programu
W turnieju premium opłata za jeden punkt programu wynosi 60 zł
ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU
STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1
GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST
PARA.
NUMER KONTA: 26 1050 1793 1000 0090 9080 4809
NAZWA I ADRES: Centrum Tańca M. R. Pawelec
ul. Żeromskiego 31 l. 6
26-600 Radom
W TYTULE: Imiona, Nazwisko, Klub Tańca, Kategoria, Kombinacja/Styl
7. Bilety wstępu:
Bilety wstępu będą dostępne w kasie hali
a) całodniowy (trybuny): 40 złotych (przedsprzedaż dla mieszkańców Radomia 40 zł)
b) stoliki:
1) 1 blok: 70 zł
2) Gala: 100 zł
3) Całodniowy: 150 zł
Informacja i rezerwacja stolików:
ROMAN PAWELEC, email: pawelecroman@gimail.com
Tel. +48 601 280 490
8. 10 Dance Championships:
Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, otrzymują tytuły odpowiednio:
Zdobywców Mistrzów oraz Wicemistrzów w 10 Tańcach
9. Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world):
Pary finałowe Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world) otrzymują nagrody
finansowe o łącznej wartości 5400 Euro
Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli:
STANDARD
I miejsce 700 Euro
II miejsce 600 Euro
III miejsce 500 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro
LATIN
I miejsce 700 Euro

II miejsce 600 Euro
III miejsce 500 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro
10. W czasie Festiwalu działają :
Sędzia Główny
Komisja Sędziowska punktująca
Komisja Skrutacyjna
Kierownik Festiwalu
Biuro Festiwalu
Opieka Medyczna
Prowadzącym jest Arkadiusz Deierling.
Galę Wieczorną poprowadzi Iwona Pavlović.
11. Filmowanie Festiwalu w celach prywatnych jest dozwolone bez opłaty.
Pary zgłaszające swój udział w Festiwalu wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na
filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego
dla potrzeb własnych organizatora oraz PTT
12. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Festiwalu w porozumieniu z
Organizatorem
13. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Festiwalu obowiązuje
bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.
14. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z
Organiazatorem Festivalu
15. Pozostałe informacje:
Ostateczny program Festiwalu zależny od zgłoszeń zostanie opublikowany do godz. 16 tej 15
września 2022 roku.
Turniej Premium zostanie rozegrany na dwóch parkietach.
Program turnieju może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.
Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół
obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
wymiary parkietu: 26m x 14m
16. Organizatorzy Festiwalu:
Roman Pawelec: mail pawelecroman@gmail.com tel. 601 280 490
Koordynator Festiwalu z ramienia PTT:
Janusz Biały mail: jbski@wp.pl tel. 791 826 432
Kierownik artystyczny:
Monika Turno-Pawelec