Nagrody

Pary finałowe Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world) otrzymują nagrody finansowe o łącznej wartości 5400 Euro!!!
Pary finałowe we wszystkich kategoriach otrzymają medale, puchary oraz upominki.

Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli:
STANDARD
I miejsce 700 Euro
II miejsce 600 Euro
III miejsce 500 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro

LATIN
I miejsce 700 Euro
II miejsce 600 Euro
III miejsce 500 Euro
IV miejsce 400 Euro
V miejsce 300 Euro
VI miejsce 200 Euro