Nagrody

Pary finałowe Polish Cup Ballroom and Latin (open to the world) otrzymują nagrody finansowe o łącznej wartości 4200 Euro!!!
Pary finałowe we wszystkich kategoriach otrzymają medale, puchary oraz upominki.

Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli:
STANDARD
I miejsce 600 Euro
II miejsce 500 Euro
III miejsce 400 Euro
IV miejsce 300 Euro
V miejsce 200 Euro
VI miejsce 100 Euro

LATIN
I miejsce 600 Euro
II miejsce 500 Euro
III miejsce 400 Euro
IV miejsce 300 Euro
V miejsce 200 Euro
VI miejsce 100 Euro