Warunki uczestnictwa

Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 22 września 2021
Opłata startowa płatna na konto do 22 września:
Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli, Seniorzy – 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 60 zł od osoby za jeden punkt programu

Opłatę startową można również uregulować przed turniejem przy rejestracji:
Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli- 120 zł od osoby za jeden punkt programu
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 75 zł od osoby za jeden punkt programu

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST PARA.

NUMER KONTA: 26 1050 1793 1000 0090 9080 4809
NAZWA I ADRES: Centrum Tańca M. R. Pawelec
ul. Żeromskiego 31 l. 6
26-600 Radom
W TYTULE: Imiona, Nazwisko, Klub Tańca, Kategoria, Kombinacja/Styl

UWAGA! COVID- OŚWIADCZENIA

Proszę wypełnić:

Oświadczenie osoby pełnoletniej

Oświadczenie osoby niepełnoletniej