Warunki uczestnictwa

Rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl zgodnie z terminem zgłoszeń – do 18 września 2019
Opłata startowa płatna przy rejestracji na turnieju:
Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli- 100 zł od osoby za jeden punkt programu
Opłata startowa :
Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 60 zł od osoby za jeden punkt programu

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST PARA.